Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

onderwijs

Heel veel kinderen op Curaçao, Aruba en Bonaire presteren op school onder de maat. Stichting LIKE wil daaraan iets doen. De organisatie wil dat alle kinderen in het onderwijs dezelfde kansen krijgen. Gisteren deed LIKE (Lenga i Konosementu den Enseñansa) haar plannen uit de doeken tijdens een persconferentie. De stichting pleit voor onderwijs met een […]

Na Aruba heeft ook Curaçao een eigen Education Center. Studenten die in de VS willen studeren kunnen daar terecht voor informatie. Ook ouders en leraren kunnen informatie inwinnen over academische programma’s, beurzen en visa-aanvragen. Het centrum bevindt zich in het SSC-kantoor in Otrobanda. Het infopunt is een samenwerking tussen het Amerikaanse consulaat, het ministerie van […]

Het Ipko in Den Haag werd gisteren afgesloten met de ondertekening van de afsprakenlijst. Onder voorzitterschap van VVD-Kamerlid Mariëlle Paul hebben delegaties van de parlementen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gesproken over tal van onderwerpen. Zo is onder meer de doorwerking en verwerking van het slavernij- en koloniale verleden aan bod gekomen. Ook […]

De Statendelegaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten vergaderden vandaag in een tripartiet aan de vooravond van het Ipko. De vergadering ging over onderwijs, luchtverkeer tussen de eilanden en de geschillenregeling. In hun openingstoespraak benadrukten de Statenvoorzitters dat de landen samen sterker staan. Zo stond de Curaçaose Statenvoorzitter Charetti America-Francisca stil bij het onderwijs.  William […]

Van donderdag 1 juni tot en met maandag 5 juni vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg plaats. Gedurende het Ipko vergaderen delegaties van de parlementen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland over thema’s die de landen gezamenlijk raken. De onderwerpen in dit Ipko zijn klimaatverandering en -adaptie, onderwijs, maar ook de aanstaande Koninkrijksconferentie. […]

Groep acht-leerlingen moeten deze twee weken aan de bak. De EFO-toetsen zijn gisteren van start gegaan. De eindtoets wordt afgenomen op 54 scholen van het funderend onderwijs. De ruim 1700 leerlingen worden getoetst op Papiaments, Nederlands, rekenen en wiskunde. Op basis van de uitslag wordt gekeken of de kinderen na de grote vakantie naar de […]

Staatssecretaris Van Huffelen heeft het definitieve rapport van de nulmeting in het onderwijs ontvangen. Het rapport werd opgesteld in het kader van het Landspakket dat met Nederland is afgesproken. Daarvoor werkte de Onderwijsinspectie van Curaçao samen met die van Nederland. Van Huffelen is blij dat veel van de aanbevelingen uit het rapport passen in initiatieven […]

Het ministerie van Onderwijs is het oneens met de rechter. De subsidie aan de VPCO dekt volgens minister Van Heydoorn de kosten van het onderwijs. Daarom gaat de regering in hoger beroep tegen de uitspraak om jaarlijks 2 miljoen extra te betalen. Het ministerie zou de subsidie al met zo’n 40 procent hebben verhoogd. Bovendien […]

De toezicht op de leerplicht wordt niet effectief uitgevoerd. Dat concludeert de Rekenkamer in een rapport. Van de 26 knelpunten die de Rekenkamer zes jaar geleden signaleerde zijn er slechts twee volledig opgelost. Zo is er nog steeds een tekort aan leerplichtambtenaren. Voor het hele eiland zijn er maar twee beschikbaar. Ideaal is acht. De […]

Minister Van Heydoorn pleit vandaag, op Wereldonderwijsdag, voor beter onderwijs. Dat is een taak die de hele samenleving aangaat, aldus de onderwijsminister. Volgens hem moet er meer aandacht worden besteed aan de vorming, onderwijs en opvoeding van jongeren. Daarvoor moeten de organisaties worden hervormd en versterkt. Dat geldt volgens de minister ook voor de infrastructuur, […]

De Nederlandse minister Robbert Dijkgraaf brengt komende week een bezoek aan Curaçao, Aruba en Bonaire. Het bezoek staat in het teken van het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook de herdenking van het slavernijverleden staat op de agenda. Dijkgraaf is coördinerend minister van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat op 1 juli van start gaat. Foto: Martijn […]

De John F. Kennedy school heeft digitale schoolborden gekregen van de gevolmachtigde minister in Den Haag. Carlson Manuel heeft samen met de onderwijsminister een bezoek gebracht aan de basisschool. Van Heydoorn werkt aan de digitalisering van het onderwijs en wilde een kijkje nemen bij de installatie van de borden.

De gouverneur van de San Andres archipel is tot en met morgen op Curaçao. De San Andres eilanden behoren tot Colombia. De reis van de gouverneur staat in het teken van onderwijs, sport en cultuur. Vanmiddag houdt de Colombiaanse hoogwaardigheidsbekleder samen met onderwijsminister Van Heydoorn een persconferentie over het werkbezoek. 

Er komt een onderzoek naar vrijheidsstrijders als Tula. Ook gaat het onderwijs in Nederland meer aandacht geven aan de verhalen van deze vrijheidsstrijders. De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen waarin dat staat. Deskundigen en organisaties uit het Caribische deel van het Koninkrijk, Suriname en Indonesië moeten een leidende rol krijgen in het onderzoek. […]

Leerlingen van de VPCO-scholen mogen met gymkleding naar school komen. Ook zijn er extra jugs met water. Bovendien kunnen scholen bij code geel een verkort rooster hanteren. Ook de andere schoolbesturen hebben maatregelen getroffen om de hitte het hoofd te bieden. De minister van Onderwijs heeft daarvoor instructie gegeven. Ook moeten scholen de ‘Richtlijn Hitte […]