Nu on air

Title

Artist

Background

staten

De centrale bank kan geen inhoudelijke mededelingen doen over een eventuele korting op pensioenen van Ennia-verzekerden. Dat heeft de centrale bank aan Statenvoorzitter Charetti America-Francisca laten weten. De leden van oppositiefracties PAR en MAN hadden in mei een Statenvergadering aangevraagd rond de situatie van Ennia. Door de liquiditeitstekort is er een kapitaalinjectie van minstens 600 […]

Het debat in het Curacaose parlement over mogelijke vervalsingen in de onderhandelingen over een nieuwe operator voor de raffinaderij is opgeschort. Het parlement wilde gisteren vragen stellen aan de regering over de vervalsingen die het bedrijf Caribbean Petroleum Refinery op tafel zou hebben gelegd. Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas vroeg ter voorbereiding van de antwoorden om […]

Voormalig preferred bidder CPR loopt achter met betalingen. Overheidsbedrijf RdK ontvangt geen huur voor de opslagtanks op Bullenbaai. CPR heeft daar zo’n 48.000 vaten olie opgeslagen. Deze zijn van een cliënt uit Panama. Verschillende Statenleden zijn bezorgd over deze ontwikkeling en plaatsen opnieuw vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de groep van Luis Giusti. Oorspronkelijk zou […]

De betrouwbaarheid van Patrick Newton wordt in twijfel getrokken. Op sociale media wordt beweerd dat de directeur van het overheidsbedrijf het parlement in januari verkeerd heeft geïnformeerd. Newton was op dat moment nog vol vertrouwen over preferred bidder CPR. Nu wordt gezegd dat het OM documenten in beslag heeft genomen die aantonen dat CPR de […]

De PAR-fractie in de Staten wil vergaderen over de business kansen van de raffinaderij. Met name over projecten die op korte termijn banen creëren. Daarover willen ze met de directies van RdK en Curoil van gedachten wisselen. De oppositiepartij heeft daartoe een verzoek ingediend bij de Statenvoorzitter. Premier Pisas zou instructies hebben gegeven aan overheidsbedrijven […]

De Staten stonden gisteren stil bij 85 jaar parlementaire democratie op Curaçao. De plechtige bijeenkomst werd bijgewoond door verschillende oud-Statenvoorzitters. Om het jubileumjaar te vieren zal het parlement verschillende activiteiten organiseren rond de parlementaire democratie op Curaçao en het functioneren van de Staten.

De MFK biedt haar excuses aan voor de uitspraken van Statenlid Juniël Carolina. De parlementariër stelde vorige week in de Staten voor om in beslag genomen drugs aan Nederland te verkopen. Dat zorgde voor veel ophef in de samenleving. Premier Pisas zegt in een officiële verklaring de uitspraken van het Statenlid te betreuren. Volgens de […]

De Staten hebben de regering groen licht gegeven om het kustwachtakkoord te heronderhandelen. De parlementariërs vinden dat Curaçao te veel betaald en willen een eerlijke verdeelsleutel. De motie werd met elf stemmen voor en vier tegen aangenomen. Eerder is de ministerraad al akkoord gegaan met het voorstel om in mei met de Nederlandse minister van […]

Het eerste vragenuur van de Staten is vanmorgen niet meer doorgegaan. Minister van Gezondheid, Javier Silvania, was de grote afwezige. Het vragenuur was aangevraagd door PAR-Statenlid Pauletta. Zij wilde de minister aan de tand voelen over de herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg op Curaçao. Silvania’s verzuim was niet uit onwil. Volgens de MFK-minister gaat het […]

Het eerste vragenuur van de Staten wordt vanochtend om negen uur gehouden. Statenleden kunnen tijdens het vragenuur schriftelijke vragen stellen die dan mondeling door de minister worden beantwoord. Onderwerp is de herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg op Curaçao. Daarvoor is de minister van Gezondheid uitgenodigd. Het vragenuur duurt in principe een uur, met de mogelijkheid […]

De Staten vergaderen vanmiddag over de noodlijdende scheepswerf Damen. De directie van Damen Shiprepair Curaçao en CDM Holding zullen samen met de minister van Economische Ontwikkeling uitleg geven over de laatste ontwikkelingen bij het bedrijf. Het moederbedrijf van Damen heeft de scheepswerf nog één kans gegeven om uit de verliezen te komen. Dit jaar moet […]

MFK-Statenlid Brownbill was gisteren de eerste parlementariër die gebruikmaakte van de interrumptiemogelijkheid. Vanaf nu kunnen en mogen Statenleden elkaar onderbreken tijdens vergaderingen. Deze aanpassing moet meer debat opleveren. Brownbill vroeg zijn interventie aan toen PNP-fractievoorzitter Osepa aan het woord was. Hij wilde van zijn collega-Statenlid weten hoe hij kijkt naar de gevolgen van indirecte belastingen […]

Vandaag vindt een belangrijk debat in de Staten plaats met premier Pisas. Thema is de raffinaderij en met name de vervalste documenten die door de beoogde operator CPR zijn aangeleverd. De Statenvergadering is een vervolg. Op 16 januari werd een openbare vergadering met de premier over de raffinaderij geschorst. Vandaag moet Pisas de vragen uit […]

De beoogde beheerder van de raffinaderij CPR was gisteren niet in de Staten. Reden voor hun afwezigheid is de geheimhoudingsclausule. Vanwege deze NDA mag CPR geen informatie geven. De Statenvergadering ging over de vervalste financiële documenten die waren verstrekt. Inmiddels heeft CPR de banden verbroken met de frauderende investeerder. Het bedrijf gaat nu in zee […]

De Staten buigen zich volgende week over de begroting voor 2023. Dinsdag begint de behandeling in het parlement. Voor deze openbare vergadering zijn vijf dagen uitgetrokken. De minister van Financiën trapt de marathonvergadering af.  Op papier is de conceptbegroting sluitend. Vanwege de coronapandemie lukte dat in 2020 en 2021 niet. Ook dit jaar hoefde Curaçao […]