Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

armoede

1.517 dollar is het minimum dat een alleenstaande nodig heeft om te kunnen leven op de BES-eilanden. Volgend jaar moeten de uitkeringen en het minimumloon fors worden verhoogd naar dat bedrag. Het zogenoemde sociaal minimum moet de grote kloof dichten tussen wat mensen nodig hebben om een menswaardig bestaan te kunnen leven en wat ze […]

De installatie van een klimaattafel op Bonaire is het belangrijkste advies in het rapport ‘Het is nooit te laat’.  Doel is om onder leiding van een onafhankelijke voorzitter tot een klimaatakkoord te komen. Kwartiermaker Ed Nijpels overhandigde maandag het rapport aan de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie. Jetten heeft gezegd hard aan de slag […]

De sociale situatie van het Land Curaçao moet meer prioriteit krijgen. Niet alleen van de overheid, maar ook van de private sectoren in de gemeenschap. Dat zegt de directeur van Reda Sosial in de jaarrekening van 2021. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De stichting staat voor de bestrijding van armoede en duurzame sociaalmaatschappelijke […]

In een nieuwe reeks afleveringen van ‘MAX Maakt Mogelijk’ bezoekt Jan Slagter onder meer Curaçao. Samen met lokale hulpverleners bekijkt de Nederlandse presentator en omroepbaas welke hulp geboden kan worden om de leefomstandigheden van ouderen te verbeteren. Zoals voor de 87-jarige Maria die met haar twee zoons van 60 en 62 in een vervallen woning […]

Kinderopvang in Caribisch Nederland moet gratis beschikbaar zijn. Dit is een van de aanbevelingen van de Nederlandse ombudsman om armoede in Caribisch Nederland te verminderen. De ombudsman en de Kinderombudsman maken zich zorgen over jonge ouders en hun kinderen die opgroeien in armoede. Een urgente en intensieve samenwerking tussen Rijksoverheid en de openbare lichamen van […]

Stichting Daily Meal Program heeft vorig jaar 43.200 maaltijden verzorgd voor de wijken Fuik en Wishi/Marchena. Dat schrijft de stichting in haar nieuwsbrief met jaaroverzicht. De pandemie heeft de armoede op het eiland zichtbaarder gemaakt. Ruim 30 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens en er is nog steeds veel honger. De stichting is […]

Volgens de Tweede Kamer moet de hulp aan arme en kwetsbare inwoners van Curaçao prioriteit krijgen in de hervormingen die het eiland samen met Nederland gaat uitvoeren. Gisteren sprak staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Daarbij was vooral aandacht voor de vraag hoe de hervormingen kunnen helpen de armoede te […]

D66-kamerlid Antje Diertens wil weten of sociale zekerheid toegankelijk is voor alle inwoners van de BES-eilanden. Ze wijst onder meer op een artikel uit Medisch Contact waaruit blijkt dat veel inwoners van de Caribische gemeentes hun baan en inkomen kwijt zijn door de coronacrisis. Het sociale vangnet zou niet genoeg zekerheid bieden voor iedereen en […]