Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

CAS-landen

De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor de herfinanciering van de coronaleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alleen de PVV, Forum voor Democratie en het lid-Ephraim stemden tegen. Het gaat om 1,1 miljoen euro in totaal. Op 3 oktober zal de Eerste Kamercommissie Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel bespreken. Op 10 oktober volgt de plenaire […]

Het kabinet maakt extra geld vrij voor de bestrijding van de armoede in Caribisch Nederland. Dat kondigde koning Willem-Alexander vandaag aan in de Troonrede. Het gaat om zo’n 30 miljoen extra. Dat geld is voor de verbetering van de koopkracht en het terugdringen van de armoede in Caribisch Nederland. Vanaf 2025 wordt dit bedrag structureel […]

Voor het derde jaar heeft de UoC wetgevingsjuristen opgeleid. Dit keer kregen 16 juristen in overheidsdienst een certificaat. Door het grote tekort aan wetgevingsjuristen duurt het vaak lang voordat wetgeving tot stand komt. Met deze cursus geeft de universiteit een impuls aan de wetgevingstrajecten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De cursus is een samenwerkingsverband […]

De kans is reëel dat bij de herfinanciering van de coronaleningen een marktconforme rente gaat gelden. Dat maakte de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties deze week duidelijk in een Kamerdebat over de Onderlinge Regeling. Daarbij kwam ook de herfinanciering van de leningen aan de orde. Het Antilliaans Dagblad volgde het debat. De leningen zijn destijds aangegaan tegen […]

De pot voor ‘economische investeringen’ in COHO was een sprookje. Dat meldt het kabinet-Pisas in een persbericht. Nederland bevestigt dat het financiële pakket voor de uitvoering van de hervormingen onder de Onderlinge Regeling hoger is dan het financiële pakket onder COHO. Er is zelfs sprake van een verhoging van 153 miljoen euro voor de uitvoering […]

De VVD en CDA vinden het verwonderlijk dat politici op Aruba, Curaçao en Sint Maarten triomfantelijk hebben gereageerd op het schrappen van het Coho. Dat meldt Dossier Koninkrijksrelaties. Het Coho is nu ingeruild voor een onderlinge regeling. Daarmee doen de CAS-landen afstand van hun zeggenschap over de afspraken die de regeringen met Nederland gaan maken. […]

De consensus-Rijkswet Coho is definitief van tafel. Dat zijn de vier landen van het Koninkrijk vrijdag overeengekomen. De hervormingen – zoals vastgelegd in de Landspakketten – blijven overeind. Dat geldt ook voor de afspraken over de werkwijze, de manier van rapporteren, de ondersteuning door Nederland en de duur van de regeling. De nieuwe samenwerking is […]

De politieke ongelijkheid binnen het Koninkrijk staat deze week op de agenda. Op donderdag en vrijdag is er een overleg tussen de premiers van Aruba, Curaçao Sint Maarten en Van Huffelen. De CAS-landen willen een oplossing voor het democratisch tekort bij besluitvorming. Nederland zou volgens hen bij verschillende gelegenheden beslissingen opleggen. Tijdens de pandemie hebben […]

Het vierlandenoverleg over het Coho krijgt een vervolg. Gisteren bereikten de premiers van de CAS-landen en staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijdens het overleg op Aruba geen akkoord over de invulling van het orgaan. De landen hebben nu afgesproken om in augustus weer samen te komen. Dan zal het voorstel van Aruba, Curaçao en Sint Maarten […]

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen komt vanavond aan op Curaçao. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties is gisteren begonnen aan haar werkbezoek aan de CAS-landen. Aruba is het eerste land dat ze bezoekt. Haar werkbezoek staat in het teken van ontmoetingen met inwoners. Zo is ze gastspreker op een vrouwenconferentie op Aruba. Vanavond vliegt ze door naar Curaçao […]

Nederland moet de asielprocedure voor asielzoekers uit veilige landen verplaatsen naar het Caribisch deel van het koninkrijk. Dit voorstel heeft de politieke partij JA21 gedaan. Het zou dan gaan om Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De partij doet het voorstel in navolging van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, die de asielprocedure willen verplaatsen naar Rwanda. […]

Alexandra van Huffelen is van maandag 23 mei tot vrijdag 27 mei op de CAS-landen. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties komt om inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te ontmoeten en te luisteren naar hun dromen en zorgen. Van Huffelen kiest er expliciet voor om niet alleen met bestuurders in gesprek te gaan. Volgens de bewindsvrouw […]

Het verzoek van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten om de inbreng voor het voorstel van de rijkswet Coho uit te stellen tot 17 juni is door de Tweede Kamer afgewezen. De commissie voor Koninkrijksrelaties stemde wel in met uitstel tot medio mei. Oorspronkelijk zou de inbreng van de parlementen op 20 april […]

Staatssecretaris Knops maakt zich zorgen over het standpunt van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ten opzichte van COHO. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds begin december ligt de consensus rijkswet klaar om ondertekend te worden, maar de eilanden hebben niet meer van zich laten horen. Als er getekend is kan de […]