Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Het gemeenschappelijk Hof van Justitie zal binnenkort nieuwe vacatures openstellen voor functies als rechters in opleiding met als doel voldoende gekwalificeerde Caribische juristen aan te trekken.

Rauf Engels, statutair directeur van Flow, is vrijdag beëdigd als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij bekleedt deze functie namens Curaçao en volgt Franklin Hanze op, wiens benoeming eind vorig jaar is afgelopen. De raad is naast de formele werkgever van de gerechtsambtenaren ook toezichthouder op de bedrijfsvoering van het […]

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is lid geworden van het SCN. Dat is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In totaal zijn 103 rechtbanken uit 45 verschillende landen hierbij aangesloten. Het SCN richt zich op een effectieve uitwisseling van informatie tussen de rechterlijke instanties […]

Ook in 2021 heeft het gemeenschappelijk hof van Justitie vrijwillig geld teruggegeven aan de landen. Deze zogeheten solidariteitsbijdrage bedroeg vorig jaar 1,4 miljoen gulden. Het jaar daarvoor schonk het hof 2 miljoen. Op deze manier droeg het gerecht bij aan het verlagen van de overheidsuitgaven in de pandemie. Dat staat in het jaarverslag over 2021 […]

De tot levenslang veroordeelde Ashton Lake wordt per 1 juli vrijgelaten. Het hof bepaalde vandaag dat hij niet langer zijn straf voor ontvoering, verkrachting en moord van een 5-jarig meisje op Sint Maarten hoeft uit te zitten. Lake heeft 38 jaar voor zijn misdaden in de cel gezeten. De kans dat hij weer een misdaad […]

Maroeska Scholte wordt de nieuwe vicepresident van het gemeenschappelijk hof van justitie. Ze is in december met een meerderheid gekozen en zal verantwoordelijk zijn voor de vestigingen Bonaire en Curaçao. Scholte volgt Mauritsz de Kort op.

Hij was al voorgedragen, maar de benoeming is nu officieel rond: rechter Mauritsz de Kort is vanaf 1 januari de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd op voorstel van de Nederlandse minister Dekker van rechtsbescherming. De Kort is sinds 2011 rechter op Curacao, was sinds 2017 […]

De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Eunice Saleh, pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar het vertrouwen in de rechtspraak. Dat zei Saleh in een toespraak ter gelegenheid van de installatie van nieuwe rechters. Aanleiding daarvoor zijn aantijgingen van de Vereniging van Christelijke Voorgangers die zich onlangs publiekelijk afvroegen of de bevolking van Curaçao […]

Carine Jänsch, de deken van de Orde van Advocaten, is niet te spreken over de uitlatingen van twee pastors van de Vereniging Christelijke Pastoren. De twee kerkleiders stelden onlangs de seksuele geaardheid van de voorgedragen president voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ter discussie. Ronduit discriminerend en een uiting van diep wantrouwen in de rechtspraak, […]

Johnny Kleinmoedig, de notaris die twee weken geleden in opdracht van het gerecht is vastgezet, is weer vrij. Het Hof besloot dat vluchtgevaar geen argument vormde voor de gevangenneming zoals in eerste aanleg was besloten. Johnny Kleinmoedig werd op 10 september in eerste aanleg schuldig bevonden aan het uitgeven van geld van derden. Daarbij was […]

Het Openbaar Ministerie heeft groen licht gekregen om oud-president van de Centrale Bank, Emsley Tromp, te vervolgen. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt de bezwaren van de gedaagden ongegrond. Naast Tromp wordt ook oud-onderdirecteur René Lourents verdacht van betrokkenheid bij de zaak Hercules. Daarbij zouden er verdachte transacties hebben plaatsgevonden.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft in hoger beroep 4 verdachten van mensenhandel veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 4 jaar. De 4 verdachten werden in 2019 eerder veroordeeld voor uitbuiting van Venezolaanse tragomeisjes. De vrouwen zouden een veel te lage loon ontvangen en onder slechte omstandigheden te werk gesteld worden. Daar zou ook seksuele uitbuiting […]