Nu on air

Title

Artist

Background

normering topinkomens

Gisteren werd het kort geding tegen de invoering van de maximumlonen voor medisch specialisten in het CMC behandeld. De zaak is aangespannen door het ziekenhuis en de specialisten die in loondienst zijn. Het CMC en de medici willen dat de normering topinkomens niet op de artsen wordt toegepast. Veel specialisten willen niet voor 295.000 gulden […]

Ex-minister Pietersz-Janga heeft gisteren haar visie gegeven op de normeringswet topinkomens. Volgens haar zou deze wet niet moeten gelden voor medisch specialisten. Haar visie had ze samen met haar ontslagbrief overhandigd aan de gouverneur. Volgens de opgestapte minister van Gezondheid is er onvoldoende gekeken naar de korte en lange termijn gevolgen. Het risico is groot […]

Medisch specialisten in loondienst van het CMC zijn niet blij met de wet  normering topinkomens. Ook hun salaris wordt aan banden gelegd. Ze vinden het besluit willekeurig en onevenwichtig en eisen de intrekking daarvan. De Vereniging van Medische Professionals in Loondienst heeft daarom om een spoedberaad gevraagd met de vaste commissie van Gezondheid in de […]

De vijfde nota van wijziging van de wet normering topinkomens ligt sinds gisteren bij de Staten. Het is nu aan de parlementsvoorzitter om een datum voor de behandeling te prikken. De salariskorting van 12,5 procent kan pas worden opgeheven als deze wet in werking treedt. Deze voorwaarde is door de Rijksministerraad gesteld in ruil voor […]

Financiënminister Silvania breekt een lans voor het indexeren van APC-pensioenen. Maar voordat dit überhaupt kan moeten de Staten eerst de wet voor topinkomens goedkeuren. De indexering van APC-pensioenen is gekoppeld aan de indexering van de salarissen van ambtenaren en aan de financiële situatie van het pensioenfonds. Vanwege de afspraken met Nederland zijn de ambtenarensalarissen bevroren. […]

Het ministerie van Financiën gaat de maximumnorm voor topinkomens onder de loep nemen. Medewerkers van het ministerie zullen samen met actuaris Keesen advies uitbrengen. Er wordt gekeken naar drie punten. Ten eerste de componenten van het norminkomen. Als tweede de termijn van de overgangsregeling. Tot slot de hoogte van de ontslagvergoeding. Op basis van het […]

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is aangevraagd door zowel de coalitie als de oppositiepartijen. Sprekers zijn onder anderen Yamil Lasten van Curoil, Darick Jonis van Aqualectra en Liane Virginia-Cova van ADC. Volgens deze wet […]

De directeuren van overheid-nv’s zijn het niet eens met het maximumsalaris dat is vastgelegd in de nieuwe wet. Zij vinden dat ze recht hebben op het dubbele. Dit schrijven ze in een brief aan de ministerraad. De wet gaat uit van een maximuminkomen van 263.000 gulden per jaar. Zelf komen zij uit op ruim een […]

Werknemers van Aqualectra kunnen in de toekomst maximaal 12.700 gulden per maand verdienen. Wat neer komt op 27,5 procent lager dan het maximumsalaris in de huidige loonstructuur van het overheidsbedrijf. Dit meldt directeur Darick Jonis in een brief aan de vakbonden van het nutsbedrijf. Aanleiding is de wet normering topinkomens. Volgens deze wet mag het […]

De minister van Financiën Javier Silvania wil dat het wetsvoorstel dat de topinkomens aan banden legt zo snel mogelijk wordt behandeld in de Staten. Pas na accordering is het mogelijk om vakantiegeld uit te betalen aan de ambtenaren. Dit schrijft Silvania in een brief aan Statenvoorzitter Charetti America-Francisca. De Curaçaose regering is van plan om […]