Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

college financieel toezicht

De regering geeft Curaçao tot eind van de maand de tijd om de begroting aan te passen en daarin aandacht te besteden aan de financiële problematiek van het CMC.

Volgens het College financieel toezicht moet de schuldpositie en de tekorten in de zorg en sociale zekerheid zo snel mogelijk worden aangepakt

Het College Financieel Toezicht heeft vanochtend een bezoek gebracht aan de Curaçaose ministerraad. Die ontmoeting was volgens de regering ‘productief’

Sinds 2010 is Sint Maarten er nog geen enkel jaar in geslaagd om op tijd zijn begroting vast te stellen. Ook dit jaar is de situatie niet anders.

Er was 7 miljoen begroot, maar werd 8 miljoen betaald.

Raymond Gradus stopt per 1 februari bij het Cft. De voorzitter gaat zich volledig richten op zijn academische carrière. Hij is ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aanvankelijk zou hij volgend jaar juli aftreden. Dan loopt ook zijn zittingsperiode af. Gradus wil de komende periode een paar academische reizen maken.

Hoewel de economie herstelt, blijven de uitdagingen voor Curaçao groot. Curaçao moet daarom deze periode gebruiken om de economie structureel te hervormen. Hierop heeft het College financieel toezicht aangedrongen. Het college was de afgelopen dagen op werkbezoek op Curaçao.  Het begrotingstekort moet volgens het college worden weggewerkt. Ook moet de overheidsschuld omlaag. Verder pleit het […]

Ook Nederland krijgt het financieel beheer van Sint Eustatius voorlopig niet op orde. Dat schrijft de website Dossier Koninkrijksrelaties. Op 15 juli moest de jaarrekening over 2020 worden ingeleverd, maar dat is niet op tijd gelukt. Volgens het College Financieel Toezicht moet het financieel beheer op Statia beter. Dat schrijven ze in een brief aan […]

Curaçao moet zich meer gaan richten op het op orde krijgen van de begroting. Dat zei voorzitter van het College Financieel Toezicht Raymond Gradus tijdens een druk bezochte presentatie. Volgens Gradus heeft het eiland ook te kampen met een lage productiviteit. Dat is vooral tijdens de coronacrisis duidelijk geworden, aldus de CFT-voorzitter. Hij verwees ook […]

Curaçao komt voorlopig niet meer in aanmerking voor verdere liquiditeitssteun van Nederland. Staatssecretaris Raymond Knops heeft de huidige, demissionaire regering er op gewezen dat voor 1 januari 2021 de wetgeving voor de verlaging met 25 % op het totale pakket arbeidsvoorwaarden voor ministers en Statenleden moest zijn goed gekeurd. Ook de wetgeving  over salarisbeperking van […]

Het Curaçaose parlement heeft gisteren de jaarrekeningen goedgekeurd van het Land Curaçao van de jaren 2016, 2017 i 2018. Nu is het aan minister van Financiën Kenneth Gijsbertha om de jaarrekeningen volgens de regels in te dienen. Dat is sinds 2010 niet meer gebeurd. Maar Gijsbertha heeft aangegeven er in de komende maanden aan te […]

De Curaçaose regering heeft een brief ingediend bij het College Financieel Toezicht (Cft) waarin de status aangegeven wordt van de stappen die in de afgelopen periode zijn genomen. Dit om te voldoen aan voorwaarden die Nederland verbindt aan de tweede tranche van financiële steun. Curaçao benadrukt dat zij voldoet aan haar besprekingen met het Nederlandse […]