Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

getinte autoruiten

De wetswijziging voor de invoering van getinte autoruiten is van kracht. Gisteravond werd het document in de landscourant gepubliceerd. Dat betekent dat getinte autoruiten minimaal 35 procent van het licht moeten doorlaten. Automobilisten hoeven geen ontheffing meer aan te vragen voor het blinderen van hun autoruiten. Een campagnebelofte van MFK is daarmee ingelost. 

De ministerraad behandelt morgen de wetswijziging voor de invoering van getinte autoruiten. De Raad van Advies heeft de wijziging van commentaar voorzien. Het is de bedoeling dat de ministerraad de wet morgen goedkeurt. Getinte autoruiten moeten minimaal 35 procent van het licht doorlaten. Automobilisten hoeven hiervoor geen ontheffing meer aan te vragen. Volgens minister Cooper […]

De wet over het toestaan van getinte autoruiten staat ter discussie. Volgens de wet moeten de autoruiten 70% licht doorlaten. De MFK-fractie wil dat verlagen naar 35%. Het argument hiervoor luidt dat de verduisterende folie om gezondheidsredenen wordt geplaatst. Het huidige argument is dat donkere ramen het moeilijker maken voor de politie om te handhaven. […]

De politie ziet de invoering van donker getinte autoruiten niet zitten, zeker als je er nauwelijks tot niet er doorheen kunt kijken. Dat zegt een bron bij het politiekorps tegen de krant Èxtra. De plannen van politieke partij MFK om dat te legaliseren hebben tot veel discussie binnen en buiten het parlement geleid. Volgens de […]