Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

sint eustatius

Op Sint-Eustatius stemde meer dan 50% van de bevolking op Van Huffelen en op Saba bijna 40%.

Tijdens een tweedaagse sessie op Sint Maarten zijn onlangs alle protocollen doorgenomen en verschillende scenario’s beoefend, zo laat Defensie weten

Van Huffelen: “Ik ben erg blij met deze belangrijke financiële stap die het demissionaire kabinet maakt voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.”

De regels zijn een nieuwe stap in de bescherming van de leefomgeving op de eilanden. In het bijzonder geldt de bescherming van de kwetsbare koraal-ecosystemen.

Het aantal vliegtuigbewegingen van en naar de vliegvelden van de BES-eilanden was in 2023 ruim 15 procent hoger dan in 2022

De benoeming van de gezaghebber markeert volgens Van Huffelen de definitieve terugkeer naar de democratie op het eiland

De eilandsraden en bestuurscolleges van Bonaire, Statia en Saba hebben zich in de afgelopen drie dagen in De Bilt gebogen over de herziening van wetten

Het Koninklijk besluit dat de situatie helemaal weer laat terugkeren naar ‘normaal’ is naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd

 Nederland heeft de overblijfselen van drie oorspronkelijke bewoners van Statia teruggegeven. Archeologen hebben deze meer dan 30 jaar geleden op het bovenwindse eiland gevonden. De overblijfselen – van een volwassen man, een vrouw en haar ongeboren kind – zijn ongeveer duizend jaar oud. Sinds hun ontdekking in de jaren 1980 zijn ze bij de Universiteit […]

Walter Hellebrand is de enige kandidaat in de Tweede Kamerverkiezing die oorspronkelijk van een van de Caribische eilanden komt. De geboren Statiaan staat op nummer 49 (Kieskring Amsterdam) en 22 (Kieskring BES) van de Boeren Burger Beweging. Hellebrand was elf jaar directeur van Monumentenzorg op Statia tot hij eind 2021 naar Nederland verhuisde. Kiezers van […]

De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil een reactie van staatssecretaris Van Huffelen. Het gaat specifiek om het optreden van het OM bij het Ennia-schandaal en de mogelijke stembusfraude op Sint Eustatius. Dat meldt dossier Koninkrijksrelaties. Het OM baarde vorige week opzien door bekend te maken dat het toch een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar het […]

Sint Eustatius kan weer de eigen begroting opstellen en uitvoeren. Dit is onlangs ingegaan met de ondertekening van het Koninklijk Besluit door Willem-Alexander. Sinds 2018 stond de overheid van het bovenwindse  eiland onder curatele. De teruggave van het budgetrecht is een volgende stap in het herstel van de democratie op het eiland. Dat betekent dat […]

De BES-eilanden zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op rampen. Dat is zorgelijk, omdat de kans op een noodsituatie zoals een vernietigende orkaan groot is. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. In 2017 trokken de orkanen Irma, José en Maria over het Caribisch gebied. Naar aanleiding daarvan onderzocht de Inspectie hoe het rampenbestrijdingssysteem voor, tijdens […]

Het Nederlandse kabinet is van plan om maximaal 19 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Sint Eustatius om de klif aan de havenzijde van het eiland te stabiliseren. In de Voorjaarsnota, recent aangeboden aan de Kamer, is dit voornemen opgenomen en dit zal nog bekrachtigd moeten worden door de Tweede Kamer tijdens de bespreking van […]

De BES-eilanden hebben een nieuwe eilandsraad. Gisteren en vandaag zijn de nieuwe raadsleden aangetreden. De stembureaus hebben de eilandsraadsleden benoemd aan de hand van de verkiezingsuitslag van 15 maart. Na afronding van het geloofsbrievenonderzoek hebben de volksvertegenwoordigers op Bonaire, Saba en Statia de eed afgelegd. De eilandsraad op Bonaire bestaat uit: Clark Abraham, Daniel Crestian, […]