Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

advies

Het kamp is door de regering gekocht voor ruim 8 miljoen, er is 2 miljoen beschikbaar voor investeringen

Het Cft is tegen de steun van 600 miljoen euro van Nederland voor verzekeraar Ennia. De voorgenomen reddingsoperatie is volgens de toezichthouder ‘zeer onwenselijk’ en tegen de Rijkswet financieel toezicht. Door het aangaan van de lening kan Curaçao dag zeggen tegen het broodnodige begrotingsoverschot. Bovendien moet het eiland al de hoge coronaleningen herfinancieren. Door het […]

De gouverneur van Curaçao heeft dinsdag Emily de Jongh-Elhage en Maria Liberia-Peters ontvangen. Beiden zijn recent benoemd tot minister van staat van Curaçao. Dominico “Don” Martina is ook benoemd tot minister van staat maar hij kon niet bij de ontvangst aanwezig zijn. Tot voor kort was Jaime Saleh de enige persoon met deze eretitel. Saleh […]

De regering wil tax & duty free shoppen mogelijk maken op heel Curaçao. Alle toeristen die een aankoop doen hoeven dan in veel gevallen geen belasting te betalen. Dat geldt dus ook voor aankopen die buiten de binnenstad zijn gedaan. De SER heeft onlangs advies uitgebracht over dit plan. Het adviesorgaan plaatst enkele vraagtekens bij […]

Het ministerie van Financiën gaat de maximumnorm voor topinkomens onder de loep nemen. Medewerkers van het ministerie zullen samen met actuaris Keesen advies uitbrengen. Er wordt gekeken naar drie punten. Ten eerste de componenten van het norminkomen. Als tweede de termijn van de overgangsregeling. Tot slot de hoogte van de ontslagvergoeding. Op basis van het […]

De ambtenarenlonen op Curaçao en Sint Maarten zullen naar verwachting bevroren worden, waardoor de overheid geld kan besparen op, onder andere, loonkosten. Zo schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na het laatste werkbezoek van het instituut aan het eiland. Volgens het bericht zijn de overheden van beide landen akkoord gegaan met de hervormingsvoorstellen van het […]

Nederland heeft te strenge voorwaarden gesteld in ruil voor liquiditeitssteun. Dat bevestigt de Raad van Advies (RvA) in haar jaarverslag 2020. Liquiditeitssteun is inderdaad een noodzakelijkheid volgens het RvA. Het daarvoor nog op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) tast volgens de RvA echter de autonomie van Curaçao aan. De raad vroeg […]