Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

APC

Tot 21 februari 11 uur ‘s ochtends is er gelegenheid om een bod uit te brengen

Minister Jetten wil het geld daarentegen besteden aan de verduurzaming van de lokale energievoorziening in de autonome landen

Het APC pensioenfonds moet minister Silvania teleurstellen. In tegenstelling tot de regering worden de pensioenen over 2019 en 2020 niet geïndexeerd. Volgens het ambtenarenpensioenfonds staat de financiële situatie dat niet toe. Ook een eenmalige tegemoetkoming zou de toekomstige pensioenuitkering in gevaar brengen. Het APC kiest daarom voor een tussenweg. De percentages van de overheidssalarisindexering worden […]

Pensioenfonds APC sloot 2022 af met een dekkingsgraad van ruim 103 procent. Dat was het jaar daarvoor nog bijna 112 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 dat is overhandigd aan de minister van Financiën. De daling is te wijten aan tegenvallende beleggingsresultaten in het buitenland. Het totaalrendement was in de min.  In het jaarverslag […]

Havenautoriteit CPA keert over 2017 ruim 1,3 miljoen uit aan dividend. Dat blijkt uit een positief advies van SBTNO. De adviseur corporate governance heeft geen bezwaren tegen deze uitkering. Het overheidsbedrijf maakte in totaal 2,9 miljoen winst over 2017. Een deel daarvan gaat naar de overheidskas en een deel gaat naar medeaandeelhouder APC. 

Achtste-groepers houden zich normaal niet bezig met pensioenvraagstukken. Maar de leerlingen van de Skol Chema Maduro/ Angela Jessurun wel. De scholieren adviseren het APC bij de organisatie van een pensioenweek.  Vorig jaar zijn zij via de ‘Raad van Kinderen’ benaderd om mee te denken met het pensioenfonds.  Toen kreeg het pensioenfonds het advies om een […]

Vandaag is het de Dag van de Gepensioneerden. Op deze dag worden personen die genieten van een ouderdomspensioen in het zonnetje gezet. Pensioenfonds APC gaf bijvoorbeeld een couponboekje vol met kortingen en gratis producten aan de 22.000 gepensioneerde leden. Deze actie is bedoeld als blijk van waardering. Laboratorium ADC liet een boeket bezorgen bij een […]

De ceo van Inter Assure luidt de noodklok. Volgens Justus van der Lubbe worden de verhoogde risico’s van de pensioenfondsen op Curaçao ernstig onderschat. Los van de solvabiliteitskwestie bij ENNIA, verdient het APC wat hem betreft ook kritische aandacht. Pensioengerechtigden hebben volgens de ceo geen baat bij een politiek gedreven beleggingsinstantie die het pensioen als […]

Pensioenfonds APC en Monumentenfonds hebben de handen ineengeslagen. Eind vorig jaar tekenden ze een samenwerkingsovereenkomst. Voor de verandering treedt Monumentenfonds niet op als subsidieverstrekker, maar staat het APC bij met bouwkundig en technisch advies. Momenteel werken ze aan de renovatie van het ‘NAAM-gebouw’ in Pietermaai. Dit monument in art deco stijl wordt deels gehuurd door […]

Het verloederde Plaza hotel maakt plaats voor een modern ontwerp. Pensioenfonds APC heeft deze week het ‘Waterfort Plaza Masterplan’ ingediend bij VVRP-minister Cooper. Het ministerie moet zich nu buigen over de haalbaarheid van de herontwikkeling. Het definitieve ontwerp volgt na goedkeuring van het masterplan. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de historische binnenstad. Het […]

Het plan voor een nieuw nationaal theater krijgt steeds vastere vorm. De ministerraad is akkoord gegaan met het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst met pensioenfonds APC. In de zogeheten NDA zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe schouwburg. Deze wordt vernoemd naar de in 2021 overleden multitalent Ced Ride. Eerder was bekend dat […]

Het ministerie van Financiën evalueert met het pensioenfonds APC en GI-RO Settlement Holding de mogelijkheden om rekeninghouders van de Girobank tegemoet te komen. Dat meldt het ministerie van Financiën. In april vorig jaar is de portfolio van de Girobank overgedragen aan GI-RO Settlement. Het bedrijf betaalt de rekeninghouders van de Girobank hun tegoeden uit. Ook […]

Financiënminister Silvania breekt een lans voor het indexeren van APC-pensioenen. Maar voordat dit überhaupt kan moeten de Staten eerst de wet voor topinkomens goedkeuren. De indexering van APC-pensioenen is gekoppeld aan de indexering van de salarissen van ambtenaren en aan de financiële situatie van het pensioenfonds. Vanwege de afspraken met Nederland zijn de ambtenarensalarissen bevroren. […]

Het Plaza Hotel in Punda bevat asbest. Daarom heeft het  pensioenfonds APC een gecertificeerde aannemer in de arm genomen voor het verwijderen van het asbesthoudend materiaal. De werkzaamheden gaan eind deze maand van start. APC heeft het vervallen hotel op de veiling gekocht. Doel is om van het Plaza hotel een multifunctioneel centrum te maken […]

Naar verluidt zal het Algemeen Pensioenfonds participeren in de nieuwe Banco di Caribe. Dat meldde Direct Media eerder deze week. Ook het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag dat het pensioenfonds vermoedelijk in eerste instantie een lening zal verstrekken aan de koper en deze later zal omzetten in aandelenkapitaal. Het pensioenfonds heeft al een eigen bankvergunning voor […]