Nu on air

Title

Artist

Background

subsidie

Het ministerie van Onderwijs is het oneens met de rechter. De subsidie aan de VPCO dekt volgens minister Van Heydoorn de kosten van het onderwijs. Daarom gaat de regering in hoger beroep tegen de uitspraak om jaarlijks 2 miljoen extra te betalen. Het ministerie zou de subsidie al met zo’n 40 procent hebben verhoogd. Bovendien […]

De subsidie van het ministerie van Onderwijs aan de VPCO is ontoereikend. De tarieven zijn te laag en dekken niet eens de energiekosten. De regering handelt daardoor onrechtmatig tegen het protestantse schoolbestuur. Dat oordeelde de rechter vandaag. De regering moet de tarieven en normen die gebruikt worden voor het bekostigen van het onderwijs aanpassen. Vanaf […]

Eind december loopt de tijdelijke brandstofsubsidie af. Tot eind dit jaar absorberen overheidsbedrijven Curoil en RdK 17 cent per liter. Minister van Economische Ontwikkeling wil deze overeenkomst met nog eens zes maanden verlengen. Dat schrijft de Extra. Curoil gaat akkoord. RdK moet nog instemmen, maar dat loopt via het ministerie van Algemene Zaken. Daarom heeft […]

De overheid heeft haar subsidiebeleid niet op orde. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport. In 2021 hebben 25 instellingen een subsidie gekregen terwijl ze geen verantwoording aflegden over hun financiën. Zo hebben drie instellingen helemaal geen jaarrekening laten zien en 22 slechts gedeeltelijk. In totaal is er 53 miljoen gulden naar deze instellingen […]

Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij in het Koninkrijk is afgeschaft. In het kader hiervan stelt de Rijksoverheid 2 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij. Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen ieder […]

De Nederlandse regering trekt 20 miljoen euro uit om het ondernemersklimaat op Curaçao te versterken. Dat is vrijdag besloten. Het besluit vloeit voort uit de afspraken die in het Landspakket staan. Doordat Curaçao aan alle voorwaarden voldoet, is de Nederlandse regering akkoord gegaan met de financiële steun. Hoe bedrijven aanspraak kunnen maken op het geld […]

De EU barst van de fondsen voor de creatieve sector. Ook Curaçaoënaars kunnen hier gebruik van maken. Om te leren hoe je succesvol een subsidieaanvraag kunt indienen organiseert EU-Desk Curaçao komende maandag een gratis workshop. Deelnemers krijgen informatie over het subsidieprogramma van de EU voor de culturele, creatieve en audiovisuele sector. De workshop vindt laats […]

Vanaf nu kunnen huishoudens op Bonaire hulp krijgen bij het betalen van hun huur. Via het project Bijdrage Particulier Verhuur krijgen huurders een subsidie. Dit pilotproject wordt toegepast op woningen waarvan de huur maximaal 750 dollar per maand is. De subsidie wordt door de Bonairiaanse overheid en Nederland ter beschikking gesteld. Zij zagen dat woningen […]

De Curaçaose overheid geeft vanaf 1 januari 2022 definitief geen Covid-steun aan burgers meer. Het ministerie van SOAW maakte eerder bekend dat het hulpprogramma zou worden beëindigd door het tekort aan financiële middelen. De overheid had daartoe besloten omdat er nog geen toezegging is van Nederland dat Curaçao nog liquiditeitssteun gaat ontvangen voor het laatste […]

Uit een enquête van de nationale Ombudsman blijkt dat veertig procent van de ondervraagden vindt dat de overheid niet voldoende doet om mindervermogenden toegang te geven tot schoon drinkwater. Bijna 60 procent vindt dat de overheid met een subsidie moet komen op de waterrekening voor de burgers die dat nodig hebben. Ook wil 73 procent […]

Het ministerie van SOAW heeft in de eerste helft van dit jaar 1841 personen geholpen met het betalen van de Aqualectra-rekening. In totaal is er ruim zes ton uitgegeven aan financiële steun voor water en elektriciteit voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Alle ontvangers moesten in ruil hiervoor deelnemen aan een bewustwordingsproject voor […]