Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

subsidie

Natuurbescherming in het Caribische deel van het Koninkrijk is belangrijk. Daarom stelt het Wereld Natuur Fonds subsidie beschikbaar voor de zes eilanden en Suriname. De financiële middelen zijn beschikbaar via het INNO-Fonds. De maximale subsidie bedraagt 10.000 euro per project. Daarmee kunnen allerlei soorten projecten worden opgestart. Zoals bijvoorbeeld voor educatie, onderzoek en capaciteitsopbouw. Aanvragen […]

De minister van Onderwijs moet bijlappen. De subsidie aan de VPCO is ontoereikend. De bewindsman moet daarom met een redelijke vergoeding komen voor de materiële kosten van de laatste drie schooljaren. De kosten voor het personeel, de exploitatie en materiaal moeten vanaf het schooljaar 2009/2010 worden herberekend. Ook moet de minister de extra salariskosten van […]

De schulden van ABC-busbedrijf worden gesaneerd. De aanbieder van openbaar vervoer heeft een akkoord gesloten met de belastingdienst. Het gaat om een bedrag van 11,8 miljoen gulden. Ook krijgt het busbedrijf 2 miljoen gulden extra aan subsidie. Dat meldt de minister van Financiën. Dit geeft het ABC-busbedrijf de nodige financiële ruimte om geen nieuwe belastingschulden […]

Naast Birgen di Rosario, Kas Hugenholtz en Famia Plania krijgen nu ook FMA, Brasami en Fundashon Sonrisa een extra financiële bijdrage. Het ministerie van Gezondheid trekt in totaal 1,6 miljoen gulden uit. Verslavingszorgorganisatie FMA ontvangt 150.000 gulden voor de aanschaf van bedrijfswagens. Daarmee kan het personeel cliënten bezoeken. Fundashon Sonrisa krijgt 90.000 gulden om een […]

Na 22 jaar heeft de regering het V&V-stelsel aangepast. De tarieven die scholen krijgen voor het bekostigen van het onderwijs gaan omhoog. Het ministerie van Onderwijs spreekt van een structurele verhoging van 3,2 miljoen gulden per jaar. De schoolbesturen vragen al jaren om een wijziging van het V&V-stelsel. De tarieven zouden onvoldoende zijn om de […]

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort de tarieven van het luchtverkeer op Curaçao. Dat staat in een geüpdatete luchtvaartnota van het ministerie. Het departement bekijkt jaarlijks of de tickets vanaf Bonaire naar Curaçao niet te veel stijgen. Als dat wel het geval is dan kan het ministerie een kleine subsidie betalen om de […]

Het ministerie van Onderwijs is het oneens met de rechter. De subsidie aan de VPCO dekt volgens minister Van Heydoorn de kosten van het onderwijs. Daarom gaat de regering in hoger beroep tegen de uitspraak om jaarlijks 2 miljoen extra te betalen. Het ministerie zou de subsidie al met zo’n 40 procent hebben verhoogd. Bovendien […]

De subsidie van het ministerie van Onderwijs aan de VPCO is ontoereikend. De tarieven zijn te laag en dekken niet eens de energiekosten. De regering handelt daardoor onrechtmatig tegen het protestantse schoolbestuur. Dat oordeelde de rechter vandaag. De regering moet de tarieven en normen die gebruikt worden voor het bekostigen van het onderwijs aanpassen. Vanaf […]

Eind december loopt de tijdelijke brandstofsubsidie af. Tot eind dit jaar absorberen overheidsbedrijven Curoil en RdK 17 cent per liter. Minister van Economische Ontwikkeling wil deze overeenkomst met nog eens zes maanden verlengen. Dat schrijft de Extra. Curoil gaat akkoord. RdK moet nog instemmen, maar dat loopt via het ministerie van Algemene Zaken. Daarom heeft […]

De overheid heeft haar subsidiebeleid niet op orde. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport. In 2021 hebben 25 instellingen een subsidie gekregen terwijl ze geen verantwoording aflegden over hun financiën. Zo hebben drie instellingen helemaal geen jaarrekening laten zien en 22 slechts gedeeltelijk. In totaal is er 53 miljoen gulden naar deze instellingen […]

Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij in het Koninkrijk is afgeschaft. In het kader hiervan stelt de Rijksoverheid 2 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij. Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen ieder […]

De Nederlandse regering trekt 20 miljoen euro uit om het ondernemersklimaat op Curaçao te versterken. Dat is vrijdag besloten. Het besluit vloeit voort uit de afspraken die in het Landspakket staan. Doordat Curaçao aan alle voorwaarden voldoet, is de Nederlandse regering akkoord gegaan met de financiële steun. Hoe bedrijven aanspraak kunnen maken op het geld […]

De EU barst van de fondsen voor de creatieve sector. Ook Curaçaoënaars kunnen hier gebruik van maken. Om te leren hoe je succesvol een subsidieaanvraag kunt indienen organiseert EU-Desk Curaçao komende maandag een gratis workshop. Deelnemers krijgen informatie over het subsidieprogramma van de EU voor de culturele, creatieve en audiovisuele sector. De workshop vindt laats […]

Vanaf nu kunnen huishoudens op Bonaire hulp krijgen bij het betalen van hun huur. Via het project Bijdrage Particulier Verhuur krijgen huurders een subsidie. Dit pilotproject wordt toegepast op woningen waarvan de huur maximaal 750 dollar per maand is. De subsidie wordt door de Bonairiaanse overheid en Nederland ter beschikking gesteld. Zij zagen dat woningen […]

De Curaçaose overheid geeft vanaf 1 januari 2022 definitief geen Covid-steun aan burgers meer. Het ministerie van SOAW maakte eerder bekend dat het hulpprogramma zou worden beëindigd door het tekort aan financiële middelen. De overheid had daartoe besloten omdat er nog geen toezegging is van Nederland dat Curaçao nog liquiditeitssteun gaat ontvangen voor het laatste […]