Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

CBS

Bonaire had 25.133 inwoners op 1 januari 2024, 1.043 meer dan een jaar eerder.

Eén van de oorzaken van de vertraging is dat er lange tijds sprake was van te weinig telling in enkele ‘gated communities’

Prijzen zijn vooral gestegen in de categorie van recreatie en educatie en voor wat betreft wooninrichting

De CBS-enquêteurs zullen voorlopig niet uit het straatbeeld wijken. De volkstelling is verlengd tot 27 november. Dat maakt het CBS bekend. Van de 80.000 adressen die tijdens de census bezocht moeten worden, is tot nu toe iets minder dan de helft bezocht. De reden voor de verlenging is dat sommige enquêteurs zijn uitgevallen tijdens de […]

Het inflatiecijfer is in augustus gedaald naar 5,4 procent. De maand daarvoor bedroeg deze nog 6 procent. Dat meldt het Bureau voor de Statistiek. De meeste consumentenprijzen zijn in augustus iets duurder geworden, met  name voor levensmiddelen en meubels moeten consumenten meer betalen vergeleken met juli. Al met al gaat het om een gemiddelde stijging […]

Veel Europese Nederlanders weigeren mee te werken aan de volkstelling. Sinds 2 september gaan de enquêteurs deur aan deur. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet dat het aantal mensen dat geen zin heeft om persoonlijke informatie te delen is gestegen. Met name onder Europese Nederlanders. Weigering kan leiden tot een boete van maximaal 5000 […]

Het inflatiecijfer is in mei gestegen naar 7 procent. Dat meldt het Bureau voor de Statistiek. De meeste kosten voor levensonderhoud zijn in mei duurder geworden, met uitzondering van de categorie wonen. Met name voedingswaren, meubels, kleding en drank zijn het meest gestegen. Ook recreatie en ontwikkeling werd duurder. 

De inflatie op Sint Eustatius en Saba is gedaald. Op Bonaire zijn de kosten van levensonderhoud daarentegen gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het tweede kwartaal van dit jaar waren goederen en diensten op Bonaire 4,6 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie lag in het eerste kwartaal iets lager, […]

De economische bedrijvigheid in 2022 op Curacao is met 7.9 procent toegenomen. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vandaag de eerste resultaten heeft gepresenteerd van de economische ontwikkeling van Curaçao voor dat jaar. In 2021 was die groei nog 4 procent. De inflatie nam in 2022 sterker toe dan verwacht, namelijk 7.4 […]

Meer mensen zijn aan het werk. Dat blijkt uit de nieuwste werkloosheidscijfers van het statistiekbureau CBS. Tussen 2020 en 2022 is het percentage gedaald van 19,1 naar 13,1 procent. Oftewel een daling van ruim 3.400 personen. Het totaal aantal werkende personen is gestegen van 57 duizend in 2020 naar bijna 67 duizend personen in 2022. […]

Het aantal inwoners op Curaçao is gedaald. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Het eiland telde op 1 januari bijna 149.000 inwoners. Ten opzichte van januari vorig jaar is dat een daling van 1,4 procent. Het is voor het eerst sinds 2010 dat het aantal inwoners onder de 150.000 is gekomen. De bevolkingssamenstelling van Curaçao bestaat […]

De prijzen op Curaçao zijn in december met 0,6 procent gestegen in vergelijking met november. Dat blijkt uit de meest recente CBS-cijfers. Het inflatiecijfer nam zelfs met 7,4 procent toe. Vooral de categorieën vervoer en communicatie stegen flink in prijs met 3,3 procent. Ook voedingsmiddelen waren bijna een procent duurder dan de maand daarvoor. Elektriciteit […]

De inflatie op Curaçao is in oktober gestegen naar 6,7 procent. Het betekent dat ten opzichte van oktober 2021 het leven 6,7 procent duurder is geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met uitzondering van woning zijn in oktober alle prijzen van goederen en diensten omhooggegaan. Met name voeding, kleding, elektriciteit en water […]

De inflatie op Curaçao is in september gestegen naar 6,3 procent. Het betekent dat ten opzichte van september 2021 het leven 6,3 procent duurder is geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met uitzondering van vervoer en communicatie zijn in september alle prijzen van goederen en diensten omhoog gegaan. Met name kerosine, elektriciteit […]

Het CBS organiseert weer het jaarlijkse arbeidskrachtenonderzoek. Vanaf zaterdag gaan de enquêteurs bij huishoudens op bezoek om vragen te stellen over hun arbeidsstatus. In totaal zijn er 3.500 huishoudens geselecteerd. Uit dit onderzoek bepaalt het statistiekbureau onder andere de werkloosheidscijfers. Dit jaar zijn er drie vragen aan de enquête toegevoegd die gaan over sociale media, […]