Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

cft

Er was 7 miljoen begroot, maar werd 8 miljoen betaald.

Curaçao krijgt de komende jaren te maken met hogere uitgaven als gevolg van de ENNIA-oplossing en de herfinanciering van de coronalening. Ook blijven de risico’s en onzekerheden in de zorg en sociale zekerheid groot.  Dat stelt het College financieel toezicht. In recente gesprekken met de regering vroeg de financiële toezichthouder bijzondere aandacht voor deze ontwikkelingen. […]

Elizabeth de Cuba is voorgedragen als lid van het Cft. De Rijksministerraad is vandaag daarmee akkoord gegaan. Zij volgt per 1 oktober Gregory Damoen op als lid namens Curaçao. De Cuba is geboren en getogen op Aruba en is sinds 2010 woonachtig op Curaçao. Na het afronden van de Masteropleiding Economics & Business aan de […]

Minister Silvania rekent op 40 miljoen gulden aan opbrengsten via de online casino’s. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting. Het bedrag is afkomstig van de vergunningen die worden verstrekt onder de nieuwe Landsverordening op Kansspelen. Het Cft bracht onlangs advies uit en is van mening dat deze verwachting moet worden bijgesteld. Dat heeft te maken met […]

De vertrouwelijke brieven van het Cft zijn nu ook met de Tweede Kamer gedeeld. Het gaat onder andere om het kritische advies van de toezichthouder op de lening van 600 miljoen euro voor Ennia. De inhoud van dit advies is in het publieke domein beland. Ook de vertrouwelijke Cft-brief aan premier Pisas en staatssecretaris Van […]

Het Cft is tegen de steun van 600 miljoen euro van Nederland voor verzekeraar Ennia. De voorgenomen reddingsoperatie is volgens de toezichthouder ‘zeer onwenselijk’ en tegen de Rijkswet financieel toezicht. Door het aangaan van de lening kan Curaçao dag zeggen tegen het broodnodige begrotingsoverschot. Bovendien moet het eiland al de hoge coronaleningen herfinancieren. Door het […]

De Colleges financieel toezicht brachten deze week een bezoek aan Nederland. Zij spraken daar onder anderen met de staatssecretarissen van Koninkrijksrelaties en Financiën en de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Ook bezochten ze de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. Tijdens de ontmoetingen werd gesproken over het omlaag brengen van het schuldniveau […]

Lidewijde Ongering is de nieuwe voorzitter van het Cft. Zij is door de Rijksministerraad benoemd. Per 1 februari volgt zij Raymond Gradus op. Ongering draait al heel lang mee in Den Haag. Zo zat ze voorheen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als secretaris-generaal was zij de hoogst geplaatste ambtenaar binnen Infrastructuur en […]

Een flinke tegenvaller voor de regering dit jaar. De introductie van de VVU kost dit jaar meer dan begroot. Oorspronkelijk reserveerde het kabinet 10 miljoen voor het vervroegd pensioen van honderden ambtenaren. Dat is inmiddels opgelopen tot 17 miljoen. De meerkosten baren het Cft zorgen. Dat blijkt uit een brief van de toezichthouder. De VVU-regeling […]

Raymond Gradus stopt per 1 februari bij het Cft. De voorzitter gaat zich volledig richten op zijn academische carrière. Hij is ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aanvankelijk zou hij volgend jaar juli aftreden. Dan loopt ook zijn zittingsperiode af. Gradus wil de komende periode een paar academische reizen maken.

De economie van Curaçao is goed hersteld in het eerste halfjaar van 2022.  Het begrotingstekort in 2022 is teruggedrongen. Ook ligt er een sluitende begroting in 2023. Wel is het herstel van de overheidsfinanciën broos en staat door afnemende economische groei onder druk. Dat concludeert het Cft. Nieuwe economische onzekerheden en uitblijvende besparingen en hervormingen […]

Het Cft is deze week op Curaçao. Maandag bracht het college een werkbezoek aan gouverneur George-Wout. Daarbij is gesproken over de actuele financiële ontwikkelingen ten aanzien van de begroting van het Land. De toezichthouder sprak ook met de VBC. Het bedrijfsleven bracht tijdens het gesprek de hoge belastingdruk naar voren. Het Cft legt twee keer […]

De overheid heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 103 miljoen gulden uitgegeven aan personeelskosten. Dat is iets minder dan in 2019. Dat schrijft het Cft aan de minister van Financiën. Wel gaat het hard met het aantal overuren dat de overheid uitbetaalt. Deze post loopt met 32 procent voor ten opzichte van de […]

De economie van Curaçao laat vanaf de tweede helft van vorig jaar een behoorlijk herstel zien. Het Cft verwacht dat de economie in 2022-2023 terug zal zijn op het pre-corona niveau. Volgens de toezichthouder moet Curaçao deze periode benutten om de begroting structureel op orde te krijgen. Daarbij moet er goed worden opgelet op de […]

Het Cft is deze dagen op Curaçao. Vandaag hebben de leden een werkbezoek gebracht aan gouverneur Lucille George-Wout. Tijdens het bezoek is gesproken over de actuele financiële situatie van de landsbegroting. Op zondag had de Cft-voorzitter een ontmoeting met minister van Financiën Javier Silvania. Woensdag houdt het Cft een persconferentie met hun bevindingen over de […]